POLİTİKA VE SİYASET NEDİR? SEÇİM NE DEMEK?

POLİTİKA VE SİYASET NEDİR

POLİTİKA VE SİYASET NEDİR? 

Politika ve Siyasete Dair

Politika, devlet işlerini düzenlemeye yardımcı olarak bu işleri yürütme sanatıdır. Politika sözcüğü, devlet işlerini düzenlemek ve yürütmekten kaynaklı kişilerin bu işi sanat haline dönüştürme durumudur.

Siyaset, kişilerin bir arada topluluk olarak yaşayabilmeleri için gerekli ve ileri sürülen fikirlerin toplamından oluşmaktadır. Devleti yönetmek adına girişilen eylemlerin bir topluluğa yönelik hitap edilmesi işlemidir. Siyaset kavramı çok uzun yıllardır gündemi meşgul eden ve varlığını sürdüren bir isim olarak tarihimize damgasını vurmaktadır. Siyaset bilimi ile ilgili ve siyaset kavramını açıklayıcı ne yazık ki dünya genelinde fazla lratür bulunmamaktadır. Dünyadaki ilk siyaset kitabı olması ile bilinen eser Nizamı mülk’ ün Siyasetname’ sidir. Nizamülmülk, Selçuklu Devleti’nde yetişmiş değerli ve ülke yönetiminde büyük katkıları olan bir vezirdir. Nizamülmülk’ ten sonra ülke yönetimi tarihinde çığır açan vezilerimiz ve padişahlarımız olmuştur. Nizamülmülk’ ün Siyasetnamesi o kadar önemli bir kitaptır ki, ona dair ve o eşdeğerde bir kitap ancak bin yıl sonra yazılmıştır.

POLİTİKA VE SİYASET NEDİR
POLİTİKA VE SİYASET NEDİR

Siyasi ve Politik Değerler

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte politika ve siyasete dair ülkemizde çok sayıda değer yetişmiştir. Bu değerler, ülke yönetiminde söz sahibi olmuşlar ve ülkeyi kendi politika çerçeveleri ile yönetmişlerdir. Doğru bilinen yanlışlar da yapılmıştır. Doğru yönetilmelere de tanık olunmuştur. Seçimler neticesinde halkın seçmiş olduğu liderler ve bu liderlerin ülke politikaları ülkemizde yıllardır yürütülmektedir. Siyasette ve particilik anlayışında dünyada ve Türkiye’ de farklı davranışlar söz konusudur. Particiliği ve siyaseti üç şekilde ele alırsak eğer birinci grup insanların hedefi ve ideali partinin lideri üzerine kurulmuştur. İkinci grup insanlar ise particidirler. Yani partinin adına ve bağlı olduğu gruba gönül vermişlerdir. Bu gruba bağlıdırlar. Üçüncü grup insanlar da partinin ilkeleri kapsamında dava olarak adlandırılan, davaya bağlı insanlardır. Aslında siyaset, bu üç küçük ama önemli kanaldan oluşmaktadır.

Lider Nasıl Olmalı?

Detaya girecek olursak bir toplumda ve millette karizmatik bir lider çıktığı takdirde bir grup insan topluluğu bu lideri sürekli olarak takip edecektir. Yaptığı yanlışı görmezden gelerek körü körüne o liderin peşinden sürüklenecektir. Böyle olduğu için o lider etrafında dolaşan çok fazla sayıda çekirdek kadro oluşmaya başlayacaktır. Bu insanlar liderlerini severler ve liderin her dediğini kanun hükmünde kabul ederler. Lider hata yapsa, söylediklerinin tam tersini söylese bu grup lideri aynı şekilde takip eder. Aynı şekilde liderle yollarına devam ederler. Lider bir konuyu överse lidere bağlı grup o konuyu övecektir. Lider bir konuyu yermeye başladığında bağlı grup da yermeye başlayacaktır. Lider bir gün partiyi terk etse, onlar da liderle birlikte bağlı olduğu partiyi terk eder. Birinci grup lidere bağlı olan particilerdir. İkinci grup siyaset insanları da kuruma bağlı kişilerdir. Bu grup için partinin başında kimin olduğunun pek bir önemi yoktur. bu siyaset kategorisi için önemli olan kurgusal bir merkeze bağlı olmalarıdır. Onlar kendilerini ifade ederlerken parti isimleri ile adlandırılırlar. Üçüncü gruba at olan seçim konusundaki insanlar, saf ve inanmış insanlardır. En temiz siyaset yapan grup burada bulunmaktadır. Bunlar bir davaya inanırlar. Önemli olan onlar için davanın içeriğidir. Yani bu gruba baktığımızda parti başkanı kim olursa olsun bu gruba dahil olanlar için bir önemi yoktur. Partinin isminin de herhangi bir ehemmiyeti yoktur. bu kişiler en marjinal uçlarda yaşarlar. Fakat en önemli özellikleri davalarının peşinden gitmiş olmalarıdır. Kısacası lider olmak zordur ve şans işidir. Bu yüzden sanal kumar gibi şansa dayalıdır.

Seçim ne Demek?

Seçim bir seçme işidir. Ülke politikası üzerine alınmış bir tavır ve yerini belli etme duruşudur. Kişinin karakterini göstermektedir. Seçim ile birlikte kişinin seçtikleri kim olduğunu, seçmediği taraf ise, kim olmadığını göstermektedir. Seçim işlemleri ülkeden ülkeye değişmektedir. Bizim ülkemizde genel seçim, demokratik yöntemler ile ülkeyi yönetmesi istenilen lidere, partiye veya buna bağlı bir kesime oy verme suretiyle gerçekleştirilen işlemdir. Sonucunda ülke geneli oy kullanma işlemi yapılır. Oy kullanmanın ardından oy sayımı yapılır. Gizli oy kullanma, açık oy sayımı ile ülkemiz demokratik ülkeler arasında yer almaktadır. Oyların açık olarak sayılması herhangi bir şüphe olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Yüksek oy alan adayın, liderin, partinin ülke yönetiminde hak kazanması demektir. Bunu belirlemek ise, o ülkede yaşayan halka aittir. Bu nedenle herkesin seçim zamanları bu demokratik hakkını kullanması gerekmektedir. Ülkemiz seçim dönemlerinde oy kullanma yüzdeleri ile dünya sıralamalarında ilklerde yer almaktadır.

 GENEL SEÇİMLER HAKKINDA BİLGİLER

Genel Seçimler Ne Zaman

GENEL SEÇİMLER HAKKINDA BİLGİLER

Genele seçim, Türkiye cumhuriyeti devlet yapısına uygun olarak, cumhuriyet ilkeleri gereğince demokratik bir şekilde halkın seçme ve seçilme hakkını kullanmasıdır. Halk kendini yöneteceği kişiyi oylar yardımı ile kendisi belirlemektedir. Genel kapsamda her partinin ve adaylarının değerlendirilme sürecinde olduğu ve Türkiye genelinde yapıldığı için genel seçim adını almıştır. Hükümet seçimi olarak da adlandırılabilir. Üniter devlet yapısına bağlı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde iki tür seçim meydana gelmektedir. Bunlardan birincisi genel seçimler, ikincisi ise yerel seçimlerdir. Genel seçimler 4 yılda bir yapılır ve milletvekili seçimlerini kapsamaktadır. Yerel seçimler ise 5 yılda bir yapılarak yerel idare organlarını yönetecek kişilerin seçiminin yapılması durumudur. Genel seçimlerde, hükümet belirlenir. Belirlenen hükümet çerçevesinde milletvekilleri adayları da belirlenir. Hangi parti seçimi kaçıncı sırada kapattıysa o oranda meclise milletvekili dahil etme hakkına sahiptir. Meclisteki milletvekili adaylarını parti belirler. Halk da bu adayları tercih edip etmediğini sandık başında oy ile ortaya çıkarır. Buna bağlı olarak o bölgeden kaç milletvekili çıkacağı ve mecliste hangi partiden kaç milletvekili olacağı halkın belirlemiş olduğu oyların sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Genel Seçimler Ne Zaman
Genel Seçimler Ne Zaman

Halk ülke yönetiminde kendilerini yönetecek kişileri belirli süre için seçerler. Eğer memnun kalırlarsa yeni yapılacak seçim zamanı oylarını tekrarlar. Bu nedenle bir hükümet uzun yıllar boyunca iktidarda üniter sistem sayesinde kalabilmektedir.

Gizli Oy Nedir?

Genel seçim oylaması gizli oy açık sayım ile yapılmaktadır. Gizli oy demek, kişilerin hangi partiye ve hangi hükümete oy vereceği bilgisini kimse ile paylaşmadan perde arkasında görüşlerini ifade etmesi demektir. Böylece oy kullanma işlemi demokratik ve özgür şartlarda olabilmektedir. Açık sayım ise, seçimlere bir hile karışmasını önleyecek yapıdaki düzenlemelerden oluşmaktadır. seçilen milletvekillerinde dokunulmazlık hakkı mevcuttur. fakat milletvekilliği yaptığı süre zarfında herhangi bir suça karışmış ise, milletvekilliği düşürüldükten sonra geriye dönük olarak işlediği suçlardan cezai yaptırım alabilme hakkı saklı bulunmaktadır. Seçim bahisleri için 1xbet http://birxbet.net/ sitesinden yardım alabilirsiniz.

Milletvekilleri halkın seçtiği kişilerden oluşmaktadır. Halkı yansıtırlar. Bulunduğu ilin özelliğini yansıtmaktadırlar. Seçildiği ilin haklarını ve çıkarlarını korumakla görevlidirler. Bu nedenle bölgeyi iyi tanıyan kişilerden seçilmektedirler. Milletvekilleri bağlı bulunduğu partinin bir üyesi ve parçasıdır. Parti ile seçildiği il arasında köprü görevi kurmaktadır. Yerel yönetim ile seçilen kişiler ile iş birliği yapma gibi yazılı olmayan kuralları bulunmaktadır. Protokol sahibidir. Mecliste yasama ve yürütme organlarını temsil etmektedir.

Genel Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

 • 4 Yılda Bir

Erken seçim gibi durumlar yaşanmaz ise, her 4 yılda bir tekrarı yapılmaktadır. Erken seçim kararına da gene meclis ve cumhurbaşkanı karar vermektedir. yeni yapılan seçimler doğrultusunda cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili seçimleri aynı gün yapılmaktadır. Önceden seçilen partinin ve hükümetin göstermiş olduğu cumhurbaşkanı adayı halkı yönetmekle görevli bir rol oynamaktaydı. Fakat yeni yapılan düzenlemeler ile milletvekilini halk seçebildiği gibi, cumhurbaşkanını da halk seçmektedir. Seçilen cumhurbaşkanı kabinede kendi hükümetini kurar. Bakanları cumhurbaşkanı tayin etmektedir. Bakanlığın görev süresi ve cumhurbaşkanlığı görev süresi de 5 yıl olarak yeni düzenlemeler ile belirlenmiştir.

Genel seçimlerde hem milletvekilleri hem de cumhurbaşkanı seçilmektedir. 18 yaşını dolduran ve seçme seçilme hakkına sahip olan her birey oy kullanmakla görevlidir. Silah altında bulunan askerler, er ve erbaşlar oy kullanamaz. Bunun dışında muvazzaf askerler, 18 yaşını doldurmuş her birey oy kullanabilmektedir. Cezaevlerinde seçim gününe özel sandıklar kurulmaktadır. Ayrıca oy kullanmayan hastalara da devlet tarafından oy kullanma hakkını kullanabilmesi için yardımlar edilmektedir. Gerek hastalar oy kullanacağı okula getirilmektedir gerekse de yatan hastalar için oy sandıkları evlere gelmektedir. bu işlemler yapılırken belirli raporlar ve tutanaklar dahilinde planlı programlı şekilde oy kullanma işlemi gerçekleşmektedir. Yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanması için de belirli zaman süresince gümrük bölgelerine seçim sandığı konulmaktadır.

Genel seçimlere Türkiye Cumhuriyetine bağlı 12 siyasi parti katılmaktadır. Bu 12 siyası parti milletvekili adaylarını genel seçimde, belediye başkan adaylarını da yerel seçimde halka tanıtmakla mükelleftir. Genel Seçimde yer alan parti isimleri aşağıda listelenmiştir:

 • Adalet ve Kalkınma Partisi ( AKP )
 • Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
 • Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
 • İYİ Parti (İYİ)
 • Bağımsız Türkiye Partisi
 • Büyük Birlik Partisi
 • Demokrat Parti
 • Demokratik Sol Parti
 • Halkların Demokratik Partisi
 • Saadet Partisi
 • Türkiye Komünist Partisi
 • Vatan Partisi

Partilerin oy pusulasında yer alma sıraları kura ile belirlenmektedir.