POLİTİKA VE SİYASET NEDİR? SEÇİM NE DEMEK?

POLİTİKA VE SİYASET NEDİR

POLİTİKA VE SİYASET NEDİR? 

Politika ve Siyasete Dair

Politika, devlet işlerini düzenlemeye yardımcı olarak bu işleri yürütme sanatıdır. Politika sözcüğü, devlet işlerini düzenlemek ve yürütmekten kaynaklı kişilerin bu işi sanat haline dönüştürme durumudur.

Siyaset, kişilerin bir arada topluluk olarak yaşayabilmeleri için gerekli ve ileri sürülen fikirlerin toplamından oluşmaktadır. Devleti yönetmek adına girişilen eylemlerin bir topluluğa yönelik hitap edilmesi işlemidir. Siyaset kavramı çok uzun yıllardır gündemi meşgul eden ve varlığını sürdüren bir isim olarak tarihimize damgasını vurmaktadır. Siyaset bilimi ile ilgili ve siyaset kavramını açıklayıcı ne yazık ki dünya genelinde fazla lratür bulunmamaktadır. Dünyadaki ilk siyaset kitabı olması ile bilinen eser Nizamı mülk’ ün Siyasetname’ sidir. Nizamülmülk, Selçuklu Devleti’nde yetişmiş değerli ve ülke yönetiminde büyük katkıları olan bir vezirdir. Nizamülmülk’ ten sonra ülke yönetimi tarihinde çığır açan vezilerimiz ve padişahlarımız olmuştur. Nizamülmülk’ ün Siyasetnamesi o kadar önemli bir kitaptır ki, ona dair ve o eşdeğerde bir kitap ancak bin yıl sonra yazılmıştır.

POLİTİKA VE SİYASET NEDİR
POLİTİKA VE SİYASET NEDİR

Siyasi ve Politik Değerler

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte politika ve siyasete dair ülkemizde çok sayıda değer yetişmiştir. Bu değerler, ülke yönetiminde söz sahibi olmuşlar ve ülkeyi kendi politika çerçeveleri ile yönetmişlerdir. Doğru bilinen yanlışlar da yapılmıştır. Doğru yönetilmelere de tanık olunmuştur. Seçimler neticesinde halkın seçmiş olduğu liderler ve bu liderlerin ülke politikaları ülkemizde yıllardır yürütülmektedir. Siyasette ve particilik anlayışında dünyada ve Türkiye’ de farklı davranışlar söz konusudur. Particiliği ve siyaseti üç şekilde ele alırsak eğer birinci grup insanların hedefi ve ideali partinin lideri üzerine kurulmuştur. İkinci grup insanlar ise particidirler. Yani partinin adına ve bağlı olduğu gruba gönül vermişlerdir. Bu gruba bağlıdırlar. Üçüncü grup insanlar da partinin ilkeleri kapsamında dava olarak adlandırılan, davaya bağlı insanlardır. Aslında siyaset, bu üç küçük ama önemli kanaldan oluşmaktadır.

Lider Nasıl Olmalı?

Detaya girecek olursak bir toplumda ve millette karizmatik bir lider çıktığı takdirde bir grup insan topluluğu bu lideri sürekli olarak takip edecektir. Yaptığı yanlışı görmezden gelerek körü körüne o liderin peşinden sürüklenecektir. Böyle olduğu için o lider etrafında dolaşan çok fazla sayıda çekirdek kadro oluşmaya başlayacaktır. Bu insanlar liderlerini severler ve liderin her dediğini kanun hükmünde kabul ederler. Lider hata yapsa, söylediklerinin tam tersini söylese bu grup lideri aynı şekilde takip eder. Aynı şekilde liderle yollarına devam ederler. Lider bir konuyu överse lidere bağlı grup o konuyu övecektir. Lider bir konuyu yermeye başladığında bağlı grup da yermeye başlayacaktır. Lider bir gün partiyi terk etse, onlar da liderle birlikte bağlı olduğu partiyi terk eder. Birinci grup lidere bağlı olan particilerdir. İkinci grup siyaset insanları da kuruma bağlı kişilerdir. Bu grup için partinin başında kimin olduğunun pek bir önemi yoktur. bu siyaset kategorisi için önemli olan kurgusal bir merkeze bağlı olmalarıdır. Onlar kendilerini ifade ederlerken parti isimleri ile adlandırılırlar. Üçüncü gruba at olan seçim konusundaki insanlar, saf ve inanmış insanlardır. En temiz siyaset yapan grup burada bulunmaktadır. Bunlar bir davaya inanırlar. Önemli olan onlar için davanın içeriğidir. Yani bu gruba baktığımızda parti başkanı kim olursa olsun bu gruba dahil olanlar için bir önemi yoktur. Partinin isminin de herhangi bir ehemmiyeti yoktur. bu kişiler en marjinal uçlarda yaşarlar. Fakat en önemli özellikleri davalarının peşinden gitmiş olmalarıdır. Kısacası lider olmak zordur ve şans işidir. Bu yüzden sanal kumar gibi şansa dayalıdır.

Seçim ne Demek?

Seçim bir seçme işidir. Ülke politikası üzerine alınmış bir tavır ve yerini belli etme duruşudur. Kişinin karakterini göstermektedir. Seçim ile birlikte kişinin seçtikleri kim olduğunu, seçmediği taraf ise, kim olmadığını göstermektedir. Seçim işlemleri ülkeden ülkeye değişmektedir. Bizim ülkemizde genel seçim, demokratik yöntemler ile ülkeyi yönetmesi istenilen lidere, partiye veya buna bağlı bir kesime oy verme suretiyle gerçekleştirilen işlemdir. Sonucunda ülke geneli oy kullanma işlemi yapılır. Oy kullanmanın ardından oy sayımı yapılır. Gizli oy kullanma, açık oy sayımı ile ülkemiz demokratik ülkeler arasında yer almaktadır. Oyların açık olarak sayılması herhangi bir şüphe olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Yüksek oy alan adayın, liderin, partinin ülke yönetiminde hak kazanması demektir. Bunu belirlemek ise, o ülkede yaşayan halka aittir. Bu nedenle herkesin seçim zamanları bu demokratik hakkını kullanması gerekmektedir. Ülkemiz seçim dönemlerinde oy kullanma yüzdeleri ile dünya sıralamalarında ilklerde yer almaktadır.