BELEDİYE SEÇİMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

 BELEDİYE SEÇİMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

BELEDİYE SEÇİMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Belediye seçimleri yerel seçimlere girmektedir. Yerel yönetimlerde vatandaşa en iyi şekilde kamu hizmeti sağlamak adına alınmış kararlar çerçevesinde kişilere hizmet etme eylemi için belediye seçimleri yapılmaktadır. Yerel demokrasilerde de genelde olduğu gibi vatandaşa hizmet edecek ve halkın yanında olacak kişiler seçim ile belirlenmektedir. Bu seçimler Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 67. Maddesinde detaylı ve kapsamlı bir şekilde belirtilmiştir. Yerel seçimler halkın belirli süre için ilin veya ilçenin hizmetlerini yerine getirecek şekilde köy, mahalle, ilçe veya ilin yöneticilerini seçme işlemidir. Belediye seçimleri de bu yerel seçim çerçevesinde gerçekleşmektedir.

 BELEDİYE SEÇİMLERİ HAKKINDA BİLGİLER
BELEDİYE SEÇİMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

BELEDİYE SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

  • 5 YILDA BİR

Belediye seçimlerinin yapıldığı yerel seçimlerin süresi 5 yıldır. Yani yerel seçimler beş yılda bir tekrarlanır. Belediye seçimleri de yerel seçimlere bağlı olarak beş yılda bir tekrarlanmaktadır. İl ve ilçe belediye başkanı gibi yöneticilerin seçimleri halk tarafından beş yılda bir düzenli olarak belirlenmektedir. Seçimlerde oy kullanma aşamalarında, devlet okulları başta olmak üzere, okullar yetmediği takdirde özel okullara her sınıfı düzenlemek şartı ile sandıklar kurulmaktadır. Oy kullanabilecek reşitliğe sahip olan adaylar belirlenen gün ve tarihte, belirlenen süre zarfında nüfus cüzdanı ile birlikte giderek oy kullanacaklardır. Oy kullanabilecek kişiler için her bir bireye bir zarf ve bir oy pusulası hazırlanmaktadır. Bu zarfların ve pusulaların mühürlü olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Mühürlü olmayan zarf ve pusulalar sayım işlemlerinde geçersiz kabul edilmektedir. Güvenilir bahis siteleri aracılığı ile seçim bahisleri hakkında en doğru bilgileri alabilirsiniz.

Her siyasi parti kendi belediye adaylarını göstererek halkı için seçim çalışmaları yapmaya başlamıştır. Yerel seçimlerde partilere bağlı olarak her adaya değerlendirme işleminden sonra seçim sandıklarında oy verilir. Belediye seçimlerinde bir büyükşehir belediye başkan adayını seçerken aynı zamanda o partinin il belediye başkanını, ilçe belediye başkanını vey varsa belde belediye başkanı da seçilmiş olur. Ayrıca belediye meclisi için üyeleri de seçilmiş olur. Bu isimlere oy pusulasında yer verilmez. Fakat parti politikaları gereği öncesinde bu isimler açıklanmaktadır. Büyükşehir olan yerlerde Büyükşehir Belediye başkan adayı, Büyükşehir olmayan yerlerde ise, il belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adayının ismi ve fotoğrafı oy pusulasında yer almaktadır. Eğer sizde sandık görevlisi olmak istiyorsanız sitemizdeki makaleleri okumalısınız.

Türkiyede beş yılda bir yapılan seçimlerde belediye başkan adayları ile birlikte diğer üyeler de aynı sistem ile seçilmektedir. Yerel seçimlere bağlı olan belediye seçimlerinde anayasanın 127. Maddesinde de açıklamalara yer verilmektedir. “mahalli idare” olarak geçen kavramda belediyelerin seçim şartlarından bahsedilmektedir.

Yerel Seçimlerde Ne Seçeriz?

Yerel seçim ile il ve ilçe belediye başkanlarını seçmekteyiz. Belediye başkanları, belediyelerin başında bulunan ve belediye tüzel kişileri temsil eden bir makamdadırlar. Kendilerine ait bölümde anayasanın ilgili kanunları ile seçilmektedirler. Belediye başkanının görevleri kapsamında, en başta belediyelerin en üst sırasında amir olarak, belediyeyi idare etmek ve halkın çıkarlarını gözetmek gelmektedir. Belediye başkanları, makamlarında oldukları belediyeleri, bir plan dahilinde yönetmekle yükümlüdürler. Belediye idari yapısının kurumsal olarak menfaatlerini stratejik bir şekilde korurlar. Belediye bütçelerinin belirlenmesi ve bu bütçeler dahilinde halka hizmet götürmesi en temel görevleri arasında yer almaktadır. Belediyede çalışan personelleri de aynı şekilde izlemek ve yönetmek ile yükümlüdürler. Yapmış olduğu çalışmaları meclise sunmak gibi zorunluluğunun olması, parlamenter sistemin yapısı dahilindedir.

İl belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları; bağlı bulunduğu belediyeleri temsil etmek ile görevlidirler. Katılmış olduğu törenlerde belediyeyi temsil ederler. Bu nedenle bir makamları vardır. Protokolde yer sahibidirler. Sadece törenlerde değil, devlet dairelerinde de makamlarını korumak ile görevlidirler.

Belediye başkanlarının görevi belediye meclislerine ve encümende başkanlık görevini yerine getirmektir. Belediyeye ait her türlü taşınır ya da taşınmaz nitelikteki demirbaşları kullanım hakkına sahiptir. Bu malların idaresinde ve kullanımında sorumludur. Üzerinde olan bu malları beş yılın sonunda görevi bittiğinde tam ve eksiksiz olarak yeni gelen adaya teslim etmek durumundadır.

Türkiye seçim tarihinde genel seçimler gibi yerel seçimler de büyük önem taşımaktadır. Yerel seçimlerde halk 81 ilde belediye başkanını seçmek için oy kullanma sorumluluğuna sahiptir. Genel idare biçimine destek olmak amacıyla yerel seçimler de en az genel seçimler kadar büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle 18 yaşını doldurmuş, oy kullanmaya mükellef her vatandaşın oyunu tam ve doğru şekilde kullanması gerekmektedir. Halka tanınan bu imkan ve ayrıcalığı sonuna kadar kullanmak vatandaşlık görevi ve en olağan haktır.