BELEDİYE SEÇİMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

 BELEDİYE SEÇİMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

BELEDİYE SEÇİMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Belediye seçimleri yerel seçimlere girmektedir. Yerel yönetimlerde vatandaşa en iyi şekilde kamu hizmeti sağlamak adına alınmış kararlar çerçevesinde kişilere hizmet etme eylemi için belediye seçimleri yapılmaktadır. Yerel demokrasilerde de genelde olduğu gibi vatandaşa hizmet edecek ve halkın yanında olacak kişiler seçim ile belirlenmektedir. Bu seçimler Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 67. Maddesinde detaylı ve kapsamlı bir şekilde belirtilmiştir. Yerel seçimler halkın belirli süre için ilin veya ilçenin hizmetlerini yerine getirecek şekilde köy, mahalle, ilçe veya ilin yöneticilerini seçme işlemidir. Belediye seçimleri de bu yerel seçim çerçevesinde gerçekleşmektedir.

 BELEDİYE SEÇİMLERİ HAKKINDA BİLGİLER
BELEDİYE SEÇİMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

BELEDİYE SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

  • 5 YILDA BİR

Belediye seçimlerinin yapıldığı yerel seçimlerin süresi 5 yıldır. Yani yerel seçimler beş yılda bir tekrarlanır. Belediye seçimleri de yerel seçimlere bağlı olarak beş yılda bir tekrarlanmaktadır. İl ve ilçe belediye başkanı gibi yöneticilerin seçimleri halk tarafından beş yılda bir düzenli olarak belirlenmektedir. Seçimlerde oy kullanma aşamalarında, devlet okulları başta olmak üzere, okullar yetmediği takdirde özel okullara her sınıfı düzenlemek şartı ile sandıklar kurulmaktadır. Oy kullanabilecek reşitliğe sahip olan adaylar belirlenen gün ve tarihte, belirlenen süre zarfında nüfus cüzdanı ile birlikte giderek oy kullanacaklardır. Oy kullanabilecek kişiler için her bir bireye bir zarf ve bir oy pusulası hazırlanmaktadır. Bu zarfların ve pusulaların mühürlü olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Mühürlü olmayan zarf ve pusulalar sayım işlemlerinde geçersiz kabul edilmektedir. Güvenilir bahis siteleri aracılığı ile seçim bahisleri hakkında en doğru bilgileri alabilirsiniz.

Her siyasi parti kendi belediye adaylarını göstererek halkı için seçim çalışmaları yapmaya başlamıştır. Yerel seçimlerde partilere bağlı olarak her adaya değerlendirme işleminden sonra seçim sandıklarında oy verilir. Belediye seçimlerinde bir büyükşehir belediye başkan adayını seçerken aynı zamanda o partinin il belediye başkanını, ilçe belediye başkanını vey varsa belde belediye başkanı da seçilmiş olur. Ayrıca belediye meclisi için üyeleri de seçilmiş olur. Bu isimlere oy pusulasında yer verilmez. Fakat parti politikaları gereği öncesinde bu isimler açıklanmaktadır. Büyükşehir olan yerlerde Büyükşehir Belediye başkan adayı, Büyükşehir olmayan yerlerde ise, il belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adayının ismi ve fotoğrafı oy pusulasında yer almaktadır. Eğer sizde sandık görevlisi olmak istiyorsanız sitemizdeki makaleleri okumalısınız.

Türkiyede beş yılda bir yapılan seçimlerde belediye başkan adayları ile birlikte diğer üyeler de aynı sistem ile seçilmektedir. Yerel seçimlere bağlı olan belediye seçimlerinde anayasanın 127. Maddesinde de açıklamalara yer verilmektedir. “mahalli idare” olarak geçen kavramda belediyelerin seçim şartlarından bahsedilmektedir.

Yerel Seçimlerde Ne Seçeriz?

Yerel seçim ile il ve ilçe belediye başkanlarını seçmekteyiz. Belediye başkanları, belediyelerin başında bulunan ve belediye tüzel kişileri temsil eden bir makamdadırlar. Kendilerine ait bölümde anayasanın ilgili kanunları ile seçilmektedirler. Belediye başkanının görevleri kapsamında, en başta belediyelerin en üst sırasında amir olarak, belediyeyi idare etmek ve halkın çıkarlarını gözetmek gelmektedir. Belediye başkanları, makamlarında oldukları belediyeleri, bir plan dahilinde yönetmekle yükümlüdürler. Belediye idari yapısının kurumsal olarak menfaatlerini stratejik bir şekilde korurlar. Belediye bütçelerinin belirlenmesi ve bu bütçeler dahilinde halka hizmet götürmesi en temel görevleri arasında yer almaktadır. Belediyede çalışan personelleri de aynı şekilde izlemek ve yönetmek ile yükümlüdürler. Yapmış olduğu çalışmaları meclise sunmak gibi zorunluluğunun olması, parlamenter sistemin yapısı dahilindedir.

İl belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları; bağlı bulunduğu belediyeleri temsil etmek ile görevlidirler. Katılmış olduğu törenlerde belediyeyi temsil ederler. Bu nedenle bir makamları vardır. Protokolde yer sahibidirler. Sadece törenlerde değil, devlet dairelerinde de makamlarını korumak ile görevlidirler.

Belediye başkanlarının görevi belediye meclislerine ve encümende başkanlık görevini yerine getirmektir. Belediyeye ait her türlü taşınır ya da taşınmaz nitelikteki demirbaşları kullanım hakkına sahiptir. Bu malların idaresinde ve kullanımında sorumludur. Üzerinde olan bu malları beş yılın sonunda görevi bittiğinde tam ve eksiksiz olarak yeni gelen adaya teslim etmek durumundadır.

Türkiye seçim tarihinde genel seçimler gibi yerel seçimler de büyük önem taşımaktadır. Yerel seçimlerde halk 81 ilde belediye başkanını seçmek için oy kullanma sorumluluğuna sahiptir. Genel idare biçimine destek olmak amacıyla yerel seçimler de en az genel seçimler kadar büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle 18 yaşını doldurmuş, oy kullanmaya mükellef her vatandaşın oyunu tam ve doğru şekilde kullanması gerekmektedir. Halka tanınan bu imkan ve ayrıcalığı sonuna kadar kullanmak vatandaşlık görevi ve en olağan haktır.

AKP KAZANMA ORANLARI VE ANKET SONUÇLARI

AKP KAZANMA ORANLARI VE ANKET SONUÇLARI

AKP KAZANMA ORANLARI VE ANKET SONUÇLARI

Optimar araştırma şirketinin son yapmış olduğu araştırmaya göre, AK parti yaklaşan seçimlerde gene ön sıralarda ve çoğu il belediyelerini almış olarak görünmektedir. Yerel seçim öncesi tüm araştırma şirketleri, araştırmalarını tamamlayarak bunu hem partiler ile hem de kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu durumların sonucunda bazı şirketler tarafından şişirilmiş sonuçlar elde edilse bazı araştırma şirketleri gerçek seçimler ile orantılı olarak gerçeğe yakın ve doğru sonuçları yansıtmaya devam etmektedir. OPTİMAR şirketi yerel seçimlerde de kişiye değil partiye odaklı adaylara oy verileceği gerçeğini açıklamıştır. Yerel seçimlerde kişi bazlı değil parti bazlı oy verenlerin oranı azımsanamayacak ölçüde fazladır. Araştırmalar 1787 kişi üzerinde uygulanmıştır. İstanbul genelinde yapılmıştır. Tabi ki milyonların yaşadığı şehirde bin küsür kişiye yapılan araştırma doğruluk payı yansıtmamaktadır. Fakat seçimler konusunda aşağı yukarı olarak bize tahminde bulunma ve o doğrultuda hareket etme eğilimi göstermektedir. Yerel seçimlerde OPTİMAR araştırmasına göre partisinin adayına oy verecek kişilerin yüzdesi yüzde 49 olarak belirlenmiştir. Yüzde 51 lik kesim ise, parti bazlı değil kişi bazlı hareket edeceğini vurgulamıştır. Neredeyse yarı yarıya olan bu durum, partilerin kişiler üzerinde ne ölçüde etkili olduğunu da gözler önüne sunmaktadır.

Canlı casinositeleri  ( https://tr.maksimumgiris.net ) adı ile bilinen ve Optimar gibi hükümete yakınlığı ile tanınan casino ve kumar şirketi de aynı sonuçları elde etmiştir. Bu araştırma şirketlerine göre partisi fark etmez ben beğendiğim adaya veririm diyenlerin oranı yüzde 40 olarak belirlenmiştir. Desteklediği partiye oy vermek isteyen ve bu oyu da AK parti üzerinde kullanmak istediğini belirten kişilerin yüzdeleri; yüzde 61 olarak belirlenmiştir. İstanbul üzerinden değerlendirme yapılacak olunduğunda her araştırma şirketinin farklı ölçülerde oy oranı bulunmaktadır. Hükümet yanlısı olan taraflar Ak partinin kazanacağını CHP yanlısı olan taraflar ise, CHP nin yerel seçimlerde şaşırtacağını anketleri ile yüzdelik oranlar ile açıklamaktadırlar. Anketlerde oranların farklı çıkmasının sebebi ise, uygulanan kamuoyu kesiminin farklı olmasından kaynaklıdır. Eşit oranda homojen olarak karışmış bir grupta yapılmış olan anketler her zaman doğruyu gösterecektir. Fakat heterojen bir yapıda illaki parti eğilimleri ve taraf yönelmeleri olması kaçınılmaz bir geçeklik payıdır.

AKP KAZANMA ORANLARI VE ANKET SONUÇLARI
AKP KAZANMA ORANLARI VE ANKET SONUÇLARI

Büyük Şehirlere Genel Bakış

Ülkemizde yerel seçimlerin başlamasına az bir zaman kala seçim için yapılan ilk anketler yayımlanmıştır. Anket araştırmalarında çok çarpıcı nitelikte sonuçlar çıkmış durumdadır. Beş büyük şehirde yapılan çalışmalarda anket şirketleri tarafından, partilerin oy oranları da paylaşılmıştır. Oy oranları en ufak bir değişiklikle alt üst olacak nitelikte görünmektedir. Bir önceki seçim anketleri ile kıyaslandığı takdirde anket şirketlerinin oldukça güvenilir bir tarafı olduğu gerçeği yadsınamaz bir durumdur.

Yerel seçimlerde beş büyük şehirde kimlerin kazanacağına dair anket çalışmaları yapılmış ve tamamlanmıştır. Bu anket çalışmaları tabi ki gerçek sonuçları yansıtmamaktadır. Fakat çok az bir yüzdelik yanılma payı ile doğruluk ve tarafsızlıklarını ortaya koymayı başarmışlardır.

2019 yılında yerel seçimler doğrultusunda anket çalışmalarına başlanılmıştır  . Önceki seçimlerde en yakın tahminlerde bulunan şirket beş büyük şehirde araştırmalar yapmıştır. Bu beş büyük şehirim içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana yer almaktadır Beş büyükşehir olarak bu illeri planlayıp bu illerde yapmış olduğu anketin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştı. Adayların netleşmesi yerel seçimleri etkilemektedir. Oy oranlarındaki değişmeler minimum değişikliklere yol açabilir. Bunun nedeni de yapılacak olan seçimin genel bir seçim değil, yerel bir seçim olmasından kaynaklıdır. Günümüzdeki şartlarda anket şirketinin açıklamış olduğu don durum şöyledir:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Son dakika bilgisine göre Ekrem İmamoğlu başkanlığı kazanmıştır.

İstanbul ilinde, Ak parti yi önde kabul eden araştırma şirketi diğer partilerdeki adayları açık ara farkla Ak parti adayının kapattığı yönünde bir bilgi, yayımlamıştır.

Bursa ilinde, Ak partiye öncelik veren araştırma şirketi, Ak Partinin oranlarının yüzde otuz beş ile önde olduğunu belirtmiştir. CHP Bursa oy oranı, yüzde 21 olarak belirlenmiştir. MHP Bursa oy oranı yüzde 6, İyi Parti Bursa oy oranı yüzde 6 olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

AKP kazanma oranları ve seçim anket sonuçları göstermektedir ki, birçok büyükşehirde gene aynı yapılanmalar sürecek ve AKP seçimleri alacaktır. Fakat büyük şehirlerde yapılacak en ufak değişiklikler ve birtakım sürprizler tarafların değişmesinde söz sahibi olacaktır. Bu nedenle son ana kadar değişiklikler yaşanabilmektedir.

 

CHP KAZANMA ORANLARI VE ANKET SONUÇLARI

CHP KAZANMA ORANLARI VE ANKET SONUÇLARI

CHP KAZANMA ORANLARI VE ANKET SONUÇLARI

Gezici Anketine göre yapılan durumlara bakılacak olunursa Ak Parti tek başına genel olarak seçimlerde yüzde 35 oranında oy oranı ile çıkabilmektedir. İstanbul ve Ankara’ da yapılan araştırmalara göre İstanbul’ da yüzde 60 oranında Ankara’ da ise, yüzde 52 oranında seçimlerde kazanma payı bulunan CHP, bu durumu İyi partiden gelecek desteklere ve çatı adaylarına da borçludur. İYİ Parti’ nin anlaşmalı illerde aday göstermemesi ve CHP’ yi desteklemesi bu seçimlerde CHP’ NİN yararına olacak gibi görünmektedir gibi bir sonuç çıkaran Gezici araştırma şirketi büyükşehirlerde CHP oranına olumlu ölçüde bakmaktadır.

CHP KAZANMA ORANLARI VE ANKET SONUÇLARI
CHP KAZANMA ORANLARI VE ANKET SONUÇLARI

Ak Parti’ nin oy oranlarının düşme nedenler i araştırma şirketleri tarafından açıklandığı takdirde bulunan sonuçlar ve oluşan bulguların çoğunluğu ekonomik kaygılardan kaynaklı oluşmaktadır. Suriyeli göçmenler en önemli etmendir. Bu sorunların çözüme kavuşamayacağını öngören bir kitle bulunmaktadır. Ekonomik sıkıntılar ve terör bölgesi kapsamında yapılacak olan çalışmalara umutsuz gözü ile bakan bir kitle bulunması Ak Parti’ nin oy oranını düşürürken CHP’ nin oy oranını da yükseltmeye başlamıştır. Ayrıca işsizliğin artması ve hukuksal problemlerin de geç çözüme ulaşması hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde bu gidişat ile CHP’ nin oy oranına olumlu oranda yansıtılırken Ak parti’ nin oylarını düşürecek nitelikte açıklamalar ve bulgular ile araştırma şirketleri sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmışlardır.

AK Parti’ nin oy oranının büyük şehirlerde yüzde kırkın altına düşeceğinin sinyallerini veren araştırma şirketi her ilde kapsamlı bir şekilde araştırma yapmamıştır. Sadece büyükşehirler olarak yerel seçimleri değerlendirme durumunda kalmıştır.

Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye

İstanbul üzerinden değerlendirme yapılması durumunda İyi parti ve CHP işbirliğinden oluşan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun anketlerdeki yükselişi dikkat çekmektedir. İmamoğlu’ nun başarı hikayesi hiç de tesadüf değildir. CHP ve İyi parti arasında iş birliği görüşmelerinde en çok merak edilen konuların başında İmamoğlu’ nun başarı hikayesi de gelmektedir. Aynı rulet oyunundaki gibi siyah ve kırmızı toplar gibi %50 şans çok yakındır iki taraf içinde. Bu rulet tarzı sistem https://www.ruletoynakazan.com adresinden bakılabilir.

İş birliği kapsamında Ekrem İmamoğlu yeni çatı adayları ile İyi Pati ile destek içerisindedir. bu destekelr ve İyi parti Chp işbirliği sayesinde oldukça faydalı ve oy oranlarını yükseltici nitelikte çalışmalar olacağı seçim anketlerine de yansıtılmış durumdadır.

İmamoğlu’ nun da ilçe başkanlığı ile yükseliş hikayesi başlamış olmuştur. İmamoğlu, 1991 yılından beri Beylikdüzü’nde yaşamaktadır. Siyaset sahnesindeki yükselişi CHP ilçe başkanlığı ile olmuştur. CHP Beylikdüzü 1. İl kongresinde seçilen ilk belediye başkanı olma unvanını da elinde bulundurmaktadır. 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanı olan İmamoğlu, şimdi de büyük şehre adaylığını koymuştur. Halk ile yakın temas seçeneği ile hareket etmektedir. Yapmış olduğu site projelerinde şehir planlamacılığını öne çıkarmıştır. Sıkışık dar yapılaşma yerine ferah kent anlayışı ile Beylikdüzü Belediye’sinde önemli çalışmaları bulunmaktadır. Bu nedenle bazı araştırma şirketleri tarafından çok güçlü bir aday olarak gösterilmektedir. İstanbul Büyükşehir belediye başkanı olma yolunda bazı araştırma şirketleri tarafından yüzde 60 lık oran verilerek kazanması beklenmektedir. İstanbul’ da yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bu oy oranını alacağına kesin gözü ile bakılmaktadır. Ayrıca İyi parti tarafından desteklenmesi de iki partinin de çatı adayı olması yönüyle oyların artış göstereceği doğrultusunda yer almaktadır. İstanbul’ da Ak parti ile kıyasıya rekabetin yaşanacağı yerel seçimlerde fark kapanmış durumda görünmektedir. Bu nedenle yapılacak olan en ufak bir hata seçim öncesi oy kaybına neden olacaktır.

İzmir Seçim

İzmir ilinde, CHP diğer partilere oranla açık ara farkla kapattığı görülmektedir. İzmir CHP’ nin kalesi olarak yer almaktadır. Bu nedenle İyi parti burada aday çıkarmayarak CHP’ ye destek vereceğini açıklamıştır. Tıpkı İstanbul ve Ankara gibi İzmir’ de yapılan araştırmalar neticesinde yüzde 65 in üzerinde yüksek bir araştırma sonucu ile İzmir Büyükşehir Belediyesini CHP alacak gibi görünmektedir. CHP büyük şehir belediye adayları, halk içine girmeyi başarabilen, genç ve dinamik isimler ile çalışmaktadır. Yerel seçimlerde fark yaratabilecek politikayı benimseyen CHP, bu yerel seçimlerde de cumhuriyet tarihinin en yüksek oy oranına sahip olabilecek niteliktedir. Elinde bulundurduğu belediyelerin dışında yeni belediyeleri de bünyesine katarak genel seçimlere özgüven kazanmanın alt yapısını oluşturmuştur. Anket araştırmaları göstermektedir ki CHP’nin geleneksel oylarının da üzerinde bir seçim yapısı ile katkısı olacaktır.